aplikacja Matura google play app store

Homeopata

wybrane grupy: zawody ogólne

Homeopata poprawia stan zdrowia pacjenta stosując homeopatyczną metodę leczenia i zlecając leki homeopatyczne.
Homeopata jest terapeutą w dziedzinie medycyny komplementarnej. Celem pracy homeopaty jest przywrócenie lub poprawa stanu zdrowia chorego oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Homeopata stara się zmniejszyć lub zlikwidować objawy, skutki chorób oraz konsekwencje uboczne leczenia tradycyjnego, a także wzmocnić system odpornościowy organizmu i jego zdolności do samoleczenia. Homeopata przeprowadza wywiad z pacjentem w celu ustalenia jego stanu zdrowia. Uwzględniając diagnozę lekarską, wyniki badań laboratoryjnych, opinie i konsultacje specjalistyczne, ocenia stan zdrowia pacjenta i ustala terapię homeopatyczną. Homeopata dobiera leki homeopatyczne, określa ich dawkowanie oraz okres stosowania. Monitoruje stan zdrowia pacjenta podczas konsultacji i wizyt kontrolnych. Modyfikuje terapię homeopatyczną stosownie do zmian stanu zdrowia pacjenta. Dokumentuje historię choroby pacjenta. Homeopata może leczyć ostre i przewlekłe choroby, także w sytuacji, gdy medycyna tradycyjna nie oferuje pacjentom możliwości leczenia lub terapii paliatywnej. Homeopata zajmuje się również profilaktyką zdrowotną. Odpowiada za stan zdrowia pacjenta i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaleconej przez siebie terapii. Homeopata powinien przestrzegać tajemnicy zawodowej.

Główne zadania:
  • przeprowadzanie wywiadu z pacjentem;
  • ocenianie stanu zdrowia pacjenta;
  • opracowywanie indywidualnej terapii homeopatycznej pacjenta;
  • prowadzenie ewaluacji efektów leczenia;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej historii choroby pacjenta;
  • propagowanie profilaktyki zdrowotnej;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, przepisami ppoż., wymaganiami ergonomii oraz w sposób zapewniający zachowanie komfortu pacjenta.


Osoba, która wykonuje zawód homeopaty musi mieć wyższe wykształcenie medyczne, posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty lub lekarza weterynarii. Ponadto homeopata musi mieć ukończone kursy kształcące w dziedzinie homeopatii lub studia podyplomowe. Szkolenia te muszą być zakończone egzaminem i potwierdzone dyplomem lub certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu homeopaty. Organizatorami takich szkoleń mogą być szkoły wyższe i niepubliczne placówki oświatowe, stowarzyszenia homeopatyczne oraz szkoły homeopatii posiadające akredytację wyższej uczelni medycznej państwowej lub prywatnej i uprawnienia do organizowania studiów podyplomowych. W zawodzie homeopaty pożądana jest znajomość języków obcych, takich jak angielski, niemiecki lub francuski, w zakresie słownictwa zawodowego, co pozwala na korzystanie z zagranicznej literatury branżowej oraz obsługę specjalistycznych programów komputerowych ułatwiających homeopacie dobór leków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności