aplikacja Matura google play app store

Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Hoduje i rozmnaża zwierzęta gospodarcze w celu zapewnienia sobie i swojemu gospodarstwu domowemu żywności, miejsca zamieszkania i dochodów.

Główne zadania:
 • dobieranie gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarczych odpowiednich do posiadanych lub planowanych warunków gospodarowania;
 • dostosowywanie zabudowań, ich ewentualna rozbudowa i modernizacja do prowadzenia chowu zwierząt;
 • wyposażanie gospodarstwa w sprzęt i urządzenia pomagające w pracy (dojarki, parniki, przenośniki, poidła, karmniki itp.);
 • przeprowadzanie kultywacji pastwisk i łąk oraz koszenie łąk w celu pozyskania paszy dla zwierząt;
 • zapewnienie pasz i wody niezbędnych do utrzymania zwierząt gospodarczych oraz organizowanie właściwego przechowywania pasz;
 • przygotowywanie pasz i karmienie oraz pojenie zwierząt;
 • wypasanie lub wyganianie stada zwierząt na pastwiska;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz znakowanie zwierząt;
 • kontrolowanie zwierząt w celu wykrycia chorób, urazów lub zakażeń oraz kontrolowanie ich stanu fizycznego;
 • dojenie zwierząt;
 • strzyżenie zwierząt w celu zebrania włosia lub wełny;
 • rozmnażanie zwierząt i pomoc przy porodach;
 • przeprowadzanie uboju i skórowania zwierząt oraz przygotowanie produktów do spożycia lub sprzedaży niewielkich nadwyżek;
 • przechowywanie produktów zwierzęcych do celów późniejszego wykorzystania;
 • sprzedawanie zwierząt lub niewielkich nadwyżek produktów pochodzenia zwierzęcego na lokalnym rynku lub sąsiadom dla zaspokojenia potrzeb własnych i domowników w artykuły przemysłowe, żywnościowe itp.;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i finansowej;
 • obsługiwanie i konserwowanie sprzętu, maszyn, urządzeń i utrzymywanie czystości pomieszczeń gospodarskich;
 • przestrzeganie przepisów i zasad etyki, ergonomii, bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń zwierząt i chorób odzwierzęcych.


Zadania dodatkowe:
zbieranie runa leśnego, dziko rosnących owoców, ziół leczniczych itp. na potrzeby własne oraz hodowanych zwierząt; prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hodowli zwierząt, produkcji przetwórczej itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności