aplikacja Matura google play app store

Hodowca zwierząt laboratoryjnych

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Dobiera odpowiedni gatunek, rasę lub szczep zwierząt laboratoryjnych: myszy, szczurów, królików, owadów, zgodnie z wymaganym standardem jakościowo-użytkowym; pracuje nad uzyskiwaniem masowej populacji osobników.

Główne zadania:
- podejmowanie decyzji o wyborze kierunku hodowli zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców;
- kojarzenie i rozmnażanie zwierząt laboratoryjnych zgodnie z przyjętym kierunkiem chowu, rozpoznawanie cech płciowych;
- wychów młodych zwierząt zgodnie z wymaganiami rasowymi, gatunkowymi i przeznaczeniem-użytkowaniem;
- żywienie zgodnie z wymaganiami gatunkowymi, użytkowymi i wiekowymi;
- zakup, przechowywanie, konserwacja, wzbogacanie i porcjowanie pasz, normowanie i zadawanie;
- pielęgnowanie zwierząt: czyszczenie, zapewnianie ruchu; udostępnianie wybiegów, urządzeń zabawowych i treserów, rozładowywanie agresji, paniki, zwalczanie kanibalizmu;
- obserwacja kondycji zwierząt, wyglądu, zachowania, ocena zdrowia na podstawie cech zewnętrznych, apetytu itp.;
- selekcjonowanie zwierząt, usuwanie osobników nieosiągających odpowiednich standardów hodowlanych lub użytkowych;
- znakowanie i rejestracja populacji zgodnie z wymaganiami hodowlanymi i użytkowymi;dbanie o higienę pomieszczeń: odkażanie, czyszczenie, usuwanie odchodów, ich utylizacja;
- wyposażanie pomieszczeń w sprzęt i urządzenia: karmidła, poidła, klatki, maty, urządzenia do czyszczenia zwierząt i pomieszczeń; konserwacja, naprawy i uzupełnianie sprzętu;
- zapewnianie opieki lekarza weterynarii, pomocy fachowej specjalistów;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- sprzedaż materiału hodowlanego i użytkowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności