aplikacja Matura google play app store

Hodowca zwierząt futerkowych

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą zwierząt futerkowych, takich jak: lisy, norki, nutrie, szynszyle, fretki, tchórzofretki, jenoty, króliki, a także prowadzi zbyt skór oraz mięsa.

Główne zadania:
- analizowanie i ocenianie możliwości prowadzenia racjonalnej hodowli i chowu towarowego zwierząt futerkowych, dobieranie odpowiedniego gatunku, rasy i typu użytkowego zwierząt do posiadanych lub planowanych warunków, wybór osobników do hodowli i chowu produkcyjnego, określanie wielkości stada oraz cyklów produkcji towarowej;
- gromadzenie pasz, przechowywanie w chłodniach, konserwowanie, porcjowanie, uzdatnianie, wzbogacanie, normowanie i zadawanie;
- chwytanie, poskramianie i unieruchamianie zwierząt na potrzeby hodowlane, selekcyjne, higieniczne, weterynaryjne oraz znakowanie i przemieszczanie osobników;
- kojarzenie hodowlane i użytkowe, prowadzenie rozpłodu i wychowu młodych zwierząt;
- rozróżnianie podstawowych objawów chorobowych, schorzeń, zagrożeń środowiskowych i kanibalizmu;
- dobór właściwych środków profilaktycznych, dezynfekcyjnych oraz ich właściwe oznakowanie, przechowywanie i stosowanie;
- odkażanie pomieszczeń dla zwierząt, czyszczenie i konserwowanie urządzeń: klatek, karmników, poideł, kotników, wybiegów itp.;
- utrzymywanie higieny i czystości w kuchni, magazynach, paszarniach, chłodniach i przechowalniach;
- dokonywanie selekcji, uboju, skórowania, mizdrowania skór oraz przygotowanie do przechowywania i transportu;
- prowadzenie marketingu, promocji produkcji i sprzedaży (skór oraz mięsa);
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
- korzystanie z pomocy fachowców z branży, związków hodowlanych, z osiągnięć nauki, wprowadzanie nowych technologii produkcji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności