aplikacja Matura google play app store

Hodowca ryb

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się hodowlą i chowem ryb słodkowodnych w stawach.

Główne zadania:
 • utrzymanie infrastruktury stawowej zapewniającej warunki dobrostanu środowiskowo-wodnego umożliwiającego hodowlę i chów ryb;
 • prowadzenie w stawach wszelkich niezbędnych zabiegów zapewniających właściwe warunki hodowli i chowu ryb, a w szczególności zapewniających dobrą jakość wody i dna stawowego poprzez stosowanie zabiegów osuszania dna stawowego, jego melioracji i dezynfekcji;
 • planowanie produkcji hodowlanej;
 • przeprowadzanie selekcji i doboru stada tarłowego przeznaczonego do rozrodu i obsady tarlaków w tarliskach;
 • nadzorowanie tarła (rozrodu) ryb;
 • odławianie wylęgu z tarliska i odchów narybku w przesadkach;
 • zarybianie stawów materiałem obsadowym, kontrolowanie przyrostów masy ciała ryb i ich stanu zdrowotnego;
 • przygotowywanie pasz i żywienie ryb;
 • stosowanie niezbędnej profilaktyki dla zapewnienia dobrego stanu zdrowotnego ryb;
 • ochrona ryb przed zwierzętami rybożernymi i kradzieżami;
 • odławianie ryb i ich przechowywanie;
 • przygotowywanie ryb do sprzedaży i dostarczanie na rynek;
 • przeglądanie, naprawianie oraz konserwowanie infrastruktury hydrotechnicznej stawów, maszyn i urządzeń stosowanych w hodowli i chowie ryb;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji, obowiązującej sprawozdawczości i przeprowadzanie analiz ekonomiczno-produkcyjnych prowadzonej działalności.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie hodowli ryb w basenach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności