aplikacja Matura google play app store

Hodowca ptaków

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi chów i hodowlę bażantów, przepiórek, perliczek, kuropatw, gołębi itp. dla celów sportowych i spożywczych.

Główne zadania:
- dobieranie gatunków i ptaków do hodowli w celu uzyskania odpowiedniej jakościowo populacji, będącej przedmiotem zainteresowania odbiorców;
- dostosowywanie pomieszczeń, wybiegów, terenu do potrzeb i wymagań poszczególnych gatunków lub grup wiekowych, wyposażanie hodowli w sprzęt i urządzenia: płoty, siatki, klatki, woliery, szopy, poidła, karmniki, inkubatory, środki transportu, paszarnie, magazyny;
- zapewnianie żywienia, pielęgnacji i pobytu w warunkach pozwalających na uzyskanie spodziewanych efektów hodowlanych i ekonomicznych;
- gromadzenie i przechowywanie odpowiednich pasz, porcjowanie, dawkowanie, wzbogacanie i zadawanie;
- kontrolowanie zachowań ptaków, ich codzienna obserwacja, selekcja, znakowanie i rejestracja;
- przeciwdziałanie agresji osobniczej i zbiorowej (stadnej);
- kojarzenie gatunkowe, rasowe i produkcyjne, wychów młodych zgodnie z wymaganiami gatunkowymi i użytkowymi, zapewnianie odpowiednich warunków lęgowych i wychowu młodych;
- kontrola zdrowotna ptaków, przyrostów, profilaktyka zdrowotna - zadawanie leków i szczepionek;
- zabezpieczanie hodowli przed szkodnikami, drapieżnikami i kłusownikami;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
- prowadzenie sprzedaży i promocji hodowlanej;
- korzystanie z pomocy specjalistów, lekarzy weterynarii oraz literatury fachowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności