aplikacja Matura google play app store

Hodowca jedwabników

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi hodowlę jedwabników, nasadzenia drzew morwowych, zbiera liście morwy na paszę dla jedwabników, żywi i pielęgnuje gąsienice oraz przygotowuje kokony do sprzedaży.

Główne zadania:
- zawieranie umów kontraktacyjnych;
- przygotowywanie pomieszczeń (wychowalni dla jedwabników), wyposażanie ich w etażerki hodowlane, półki wiszące, stojaki, oprzędniki itp.;
- kontrolowanie temperatury i wilgotności w wychowalni w czasie całego cyklu produkcyjnego;
- kontrolowanie przebiegu wylęgu jaj i przegarnianie greny;
- zbieranie liści z morwy i żywienie nimi gąsienic, kontrolowanie zżerania liści oraz czyszczenie legowiska z kału;
- czuwanie nad równomiernym rozłożeniem gąsienic na żerowisku, rozrzedzanie gąsienic w miarę ich wzrostu;
- kontrolowanie każdego z czterech przebiegów linienia gąsienic;
- rozkładanie na półkach (po czwartym linieniu) odpowiedniej liczby oprzędników;
- zbieranie z oprzędników kokonów, sortowanie ich na zdrowe, głuche, poplamione itp.;
- dostarczanie kokonów do punktu skupu lub zamarzanie ich nad parą wodną w celu zabicia znajdujących się wewnątrz poczwarek;
- przestrzeganie w czasie cyklu produkcyjnego higieny pomieszczeń, dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętu przed rozpoczęciem następnego cyklu produkcyjnego;
- prowadzenie odpowiednich notatek, dokumentacji produkcji i kalkulacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności