aplikacja Matura google play app store

Hodowca drobiu

Tag: hodowca
wybrane grupy: zawody ogólne

Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą drobiu oraz prowadzi sprzedaż drobiu i produktów drobiarskich.

Główne zadania:
- podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju i wielkości produkcji drobiu i produktów drobiarskich na podstawie oceny możliwości produkcyjnych;
- zapewnianie wybranym grupom drobiu odpowiednich pomieszczeń i temperatury przebywania, w zależności od cech rasowych, gatunkowych, użytkowych i wiekowych;
- modernizowanie pomieszczeń i wyposażanie w sprzęt: poidła, karmniki, zgarniacze, wózki paszowe i transportowe, wagi, klatki, urządzenia do znakowania, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, świetlne, opakowania;
- pielęgnowanie i żywienie drobiu zgodne z wymaganiami rasowymi, gatunkowymi i wiekiem;
- gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie, porcjowanie i dawkowanie pasz;
- przeprowadzanie kontroli wagowej drobiu i obliczanie przyrostów;
- selekcjonowanie i znakowanie drobiu;
- kojarzenie hodowlane i użytkowe drobiu, prowadzenie wylęgu;
- sprzedawanie produktów: sztuk żywych, ubitych, jaj, pierza;
- zagospodarowywanie odchodów i odpadów, odkażanie kurników i pomieszczeń, dezynfekowanie urządzeń;
- przestrzeganie przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń drobiu i chorób odzwierzęcych;
- zapewnianie stałej pomocy i kontroli lekarza weterynarii;
- współpraca ze specjalistami i doradcami związków branżowych w celu uzyskania lepszych efektów produkcyjnych;
- prowadzenie dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności