aplikacja Matura google play app store

Historyk sztuki

Zajmuje się dokumentacją i naukowym opracowaniem dzieł sztuki, badaniem ich stanu zabezpieczenia, autorstwa, autentyczności; poszukuje, gromadzi, chroni i rozpowszechnia dzieła sztuki.

Główne zadania:
- prowadzenie kwerend w muzeach, archiwach i instytucjach mających zbiory dzieł sztuki lub dokumenty;
- udział w urządzaniu wnętrz ekspozycyjnych zabytkami, rekonstrukcjami i nowymi nabytkami;
- prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i wykonywanie opracowań naukowych;sprawowanie opieki nad obiektami zabytkowymi;
- nadzór nad prawidłowym eksponowaniem dzieł sztuki;
- opiniowanie i wycenianie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
- opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych;
- udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez własną instytucję bądź pełnienie funkcji komisarza wystaw organizowanych przez inne instytucje;
- prowadzenie katalogu naukowego i kartoteki rzeczowej;
- udział w posiedzeniach komisji muzealnych i architektoniczno-konserwatorskich;
- udział w szkoleniach przewodników po muzeach, galeriach, itp.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie działalności naukowej w zakresie teorii historii sztuki; - wykonywanie ekspertyzy w galeriach sztuki i innych instytucjach zajmujących się obrotem dziełami sztuki; - współpraca z wydawnictwami, ośrodkami dokumentacji zabytków, służbami konserwatorskimi; - prowadzenie prywatnej galerii lub salonu wystawienniczego; - prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu historii sztuki; - praca w charakterze przewodnika po muzeach, galeriach itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności