aplikacja Matura google play app store

Higienistka stomatologiczna

Pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną i w zakresie stomatologicznej oświaty zdrowotnej w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, ośrodkach zdrowia itp.

Główne zadania:
organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach), uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej;
uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny;
wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych);
wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury;
prowadzenie i wykonywanie ćwiczeń ortodontycznych;
obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej;
prowadzenie instruktażu, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się;
współdziałanie w akcjach propagandowo-profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami;


Zadania dodatkowe:
wykonywanie gazetek, plansz, organizowanie konkursów i innych akcji propagowania stomatologicznej edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach (wśród dzieci, młodzieży i dorosłych); uczestniczenie w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej bądź prowadzenie tej działalności; kontaktowanie się z centralnymi ośrodkami, wydającymi literaturę i druki propagujące stomatologiczna oświatę zdrowotną; prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów, chorób przyzębia i promocji zdrowia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności