aplikacja Matura google play app store

Hartownik

wybrane grupy: zawody ogólne

Samodzielnie wykonuje obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną stopów żelaza i metali nieżelaznych, zgodnie z dokumentacją techniczną, opisami wykonania pracy i instrukcjami; sporządza kąpiele, reguluje temperaturę pieców hartowniczych, określa czas nagrzewania, wygrzewania, studzenia, posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową oraz analizuje jej wskazania, prowadzi dokumentację wsadową i technologiczną.

Główne zadania:
obsługa urządzeń grzewczych zgodnie z instrukcją technologiczną hartowania, odpuszczania i oksydowania detali, zabezpieczania przed nawęglaniem;
kontrolowanie stanu technicznego oraz przygotowywanie do pracy zespołów i agregatów pieców gazowych, elektrycznych oporowych elektrodowo-solnych, tyglowych wannowych z atmosferami ochronnymi oraz pieców próżniowych i agregatów indukcyjnych;
zapalanie, wygaszanie, włączanie i wyłączanie różnorodnych zespołów pieców gazowych (poziomych, pionowych, wgłębnych) i elektrycznych, sterowanie termiczną pracą pieców;
uruchamianie przepływu kąpieli hartowniczych, regulowanie temperatury wody technologicznej, oleju hartowniczego zgodnie z wymogami technologii;
przygotowywanie wsadu do obróbki cieplnej, ładowanie wsadu do koszy oraz zabezpieczanie go przed zerwaniem, wyboczeniem lub deformacjami;
prowadzenie zabiegów obróbki cieplnej, tj. hartowania, odpuszczania wyżarzania: normalizującego (zupełne - niezupełne), izotermicznego, zmiękczającego, odprężającego, przeciwpłatkowego i przesycania;
prawidłowe zaznaczanie miejsc badania twardości na detalach, przygotowywanie zgładów specjalnych, badanie jednorodności i rozkładu twardości wyrobów obrobionych cieplnie;
wyżarzanie detali po spawaniu, wyżarzanie odprężające odlewów, wyżarzanie zmiękczające odkuwek po obróbce plastycznej;piaskowanie detali po hartowaniu i lutowaniu za pomocą piaszczarki;
hartowanie indukcyjne oraz hartowanie narzędzi ze stali szybkotnących;
zabezpieczanie wsadu przed pęknięciami i innymi wadami hartowniczymi, za pomocą azbestu, blachy, drutu itp.;
prowadzenie obróbki cieplno-chemicznej (azotowanie);uczestniczenie w przeglądach, remontach i przy usuwaniu awarii;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż., bhp.

Zadania dodatkowe:
kierowanie transportem wsadu do pieców oraz wyciąganiem gorącego wsadu z pieców do wanien hartowniczych; kierowanie pracą suwnic transporterów przy pracach przyjmowania wsadów i wysyłki obrobionych wyrobów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności