aplikacja Matura google play app store

Hartowacz betonów i sylikatów

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje instalacje doprowadzające parę i gorącą wodę do urządzeń przyspieszonego dojrzewania (hartowania) betonów ciężkich oraz autoklawy do hartowania półfabrykatów wapienno-piaskowych i betonów komórkowych przez działanie parą wodną o wysokim ciśnieniu.

Główne zadania:
obsługiwanie i regulowanie urządzeń rozdzielni pary lub gorącej wody, jak: zawory redukcyjne, zawory rozdzielcze, pompy wodne, odmulacze zaworów;
podłączanie instalacji do poszczególnych punktów odbioru, regulowanie zaworów, uszczelnianie komór, form itp.;
obsługiwanie poszczególnych punktów odbioru przyspieszonego dojrzewania betonu przez regulację dopływu pary niskoprężnej lub gorącej wody, na podstawie wskazań termometrów i manometrów;
ocenianie jakości i przydatności do autoklawizacji półfabrykatów wapienno- piaskowych oraz z betonu komórkowego;
przygotowywanie autoklawu do pracy przez odwodnienie i odmulenie, sprawdzenie szczelności zaworów i rurociągów doprowadzających parę wodną i odprowadzających kondensat;
napełnianie autoklawu zestawami wózków z prefabrykatami z betonu komórkowego lub półfabrykatami wapienno-piaskowymi, zamykanie autoklawu ręcznie lub przy użyciu przeciągarki elektrycznej;
obsługiwanie autoklawu lub kilku autoklawów przez regulowanie ciśnienia pary wodnej lub obsługiwanie zaworów programowanych, sterujących przebiegiem ciśnienia w poszczególnych autoklawach; kierowanie przepracowanej pary do innych autoklawów lub urządzeń wykorzystujących ciepło odpadowe;
otwieranie autoklawów i wyciąganie wózków z wyrobami;
dokonywanie obowiązujących przeglądów i konserwacji autoklawów różnych typów, rozdzielaczy pary, parociągów, przeciągarek itp.;
konserwowanie pomp wodnych, wentylatorów, instalacji i aparatury wodnej i parowej oraz usuwanie drobnych usterek, wymienianie uszczelek, docieranie gniazd zaworów instalacji parowej i wodnej;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej dla obsługiwanych urządzeń;
przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących na danym stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności