aplikacja Matura google play app store

Grzyboznawca

wybrane grupy: zawody ogólne

Dokonuje oceny grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych oraz grzybów suszonych, będącej podstawą dopuszczenia lub niedopuszczenia ich do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby.

Główne zadania:
  • ocena grzybów świeżych pod kątem spełniania przez nie wymagań określonych w aktach prawnych (gatunek grzybów, zgodność gatunkowa, stopień rozdrobnienia, występowanie zapleśnienia, zaczerwienia, obecność szkodników, zanieczyszczeń organicznych i mineralnych);
  • ocena grzybów suszonych pod kątem spełniania przez nie wymagań określonych w aktach prawnych (gatunek grzybów, zgodność gatunkowa, występowanie zapleśnienia, zaczerwienia, obecność szkodników, stopień zawilgocenia);
  • sprawdzanie prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych grzybów suszonych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi finalnemu;
  • wystawianie atestu na grzyby świeże lub suszone w przypadku ich pozytywnej oceny.


Zadania dodatkowe:
udzielanie informacji grzybiarzom i pomoc w ocenie ich zbiorów w celu wyeliminowania grzybów trujących lub niejadalnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności