aplikacja Matura google play app store

Grawer szkła

Tag: grawer
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z rytowaniem - grawerowaniem, czyli bardzo subtelnym rzeźbieniem na szkle gospodarczym i kryształach, różnych kompozycji dekoracyjnych za pomocą wrzecionowych warsztatów rytowniczych, tarcz mosiężnych, kamiennych, karborundowych, elektrokorundowych i drewnianych oraz past polerskich.

Główne zadania:
dobieranie i przygotowywanie odpowiednich tarcz do rytowania w zależności od rodzaju szkła i rzeźby;
wymienianie i osadzanie tarcz mosiężnych, kamiennych i karborundowych oraz ich profilowanie;
przygotowywanie i dobieranie właściwych pod względem twardości i granulacji proszków do past ściernych i polerskich;
regulowanie szybkości obrotów tarcz grawerskich w zależności od szybkości wrzeciona warsztatu i średnicy tarczy;
wykonywanie na wyrobach odręcznie lub za pomocą matrycy rysunku projektowanej rzeźby;
rzeźbienie rysunkowe (płaskie) na wyrobach elementów kompozycji za pomocą małych tarcz mosiężnych, kamiennych lub karborundowych;
rzeźbienie w głąb szkła według rysunku deseni reliefowych za pomocą mosiężnej szpilki lub małej tarczki kamiennej (intaljo);
artystyczne wykonywanie na wyrobach ze szkła ołowiowego dowolnej wypukłej rzeźby reliefowej (kamce);
artystyczne wykonywanie na wyrobach ze szkła ołowiowego, za pomocą matrycy lub bezpośrednio ręcznie, rysunku figuralnego, inskrypcyjnego, ornamentowego, architektonicznego lub portretowego;
ocenianie jakości wykonanej rzeźby na wyrobach szklanych i porównywanie ich z rysunkiem;
czyszczenie i konserwowanie sprzętu i narzędzi używanych przy rzeźbieniu subtelnym - grawerowaniu;
przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności