aplikacja Matura google play app store

Grawer poligraficzny

Tag: grawer
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje grawerowanie ręczne, na specjalnych obrabiarkach lub urządzeniach elektronicznych, w płytach z metali kolorowych, stali lub tworzyw sztucznych wszelkich liter, krojów pism i znaków do produkcji matryc, klisz kreskowych i siatkowych, do druku jedno- i wielobarwnego.

Główne zadania:
zapoznawanie się z rysunkami technicznymi lub wzorami klisz przeznaczonych do grawerowania;
grawerowanie ręczne na pantografie zadanych liter i znaków (trudne szablony pism kaligraficznych, orientalnych, znaków firmowych i in.) za pomocą ostrych przyrządów i narzędzi do grawerowania;
przygotowywanie obrabiarki do grawerowania przez dopasowywanie odpowiednich narzędzi tnących, głowic grawerujących, uzbrajanie we frezy palcowe jedno- lub wieloostrzowe oraz narzędzia profilowe;
przymocowywanie na fundamencie kliszografu płyt metalowych lub z tworzyw sztucznych;
przygotowywanie do grawerowania maszyn o układzie elektronicznym przez umieszczenie w głowicy odpowiedniego frezu lub sztyftu grawerującego, przy- gotowanie odpowiedniego układu optycznego, wyregulowanie komórki fotoelektrycznej i filtrów, uregulowanie pracy kliszografu;
przymocowywanie na fundamencie kliszografu pod głowicą grawerującą płyt metalowych lub z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do grawerowania;
grawerowanie klisz kreskowych oraz siatkowych jedno- i wielobarwnych, o różnych grubościach kreski i gęstości rastra;
grawerowanie laserowe form wklęsłodrukowych przez pokrywanie cylindra formowego warstwą żywicy epoksydowej i ""naświetlanie"" go przy użyciu lasera neodymowego lub gazowego molekularnego;
obcinanie grawerowanych klisz do właściwego formatu, wycinanie miejsc niedrukujących;
wykonywanie pomiarów w celu wyeliminowania błędów i niedokładności;
czyszczenie i konserwacja przyrządów i urządzeń do grawerowania oraz narzędzi pomocniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności