aplikacja Matura google play app store

Grawer

Tag: grawer
wybrane grupy: zawody ogólne

Grawer nanosi znaki informacyjne lub zdobnicze na metale i materiały niemetalowe.
Grawer jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy grawera jest nanoszenie znaków informacyjnych lub zdobniczych na wyroby. Do głównych zadań grawera należy projektowanie wyrobów grawerskich, przygotowywanie materiału, nanoszenie wzorów, ornamentów, logotypów, informacji i liternictwa na metale i niektóre materiały niemetalowe. Oprócz tradycyjnego grawerstwa ręcznego i maszynowego w ostatnich latach rozpowszechniły się metody grawerowania przy użyciu maszyn sterowanych cyfrowo (tzw. ploterów grawerskich lub frezarko-grawerek) oraz laserów grawerujących o różnych typach głowic. Zadaniem grawera jest wykonywanie obróbki w taki sposób, aby uzyskać zamierzony efekt opisany w projekcie lub zleceniu klienta, niezależnie od tego, jakimi metodami grawerowania, technologiami czy narzędziami będzie się posługiwał. Grawer jest odpowiedzialny za poprawne odczytanie projektu dostarczonego w postaci szkicu, opisu, rysunku technicznego, dobranie materiałów, dobranie lub wykonywanie narzędzi potrzebnych do zrealizowania projektu. Odpowiada za jakość i estetykę wykonanej pracy oraz prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń. Nieodłącznym elementem jego pracy jest komunikowanie się z klientami.

Główne zadania:
  • projektowanie lub dostosowywanie dostarczonych projektów wyrobów grawerskich do technologii wykonania;
  • przygotowywanie i wykonywanie wstępnej obróbki materiału do wykonania wyrobu;
  • nanoszenie wzorów, ornamentów, logotypów, informacji, liternictwa na metale i niektóre materiały niemetalowe;
  • wykonywanie obróbki wykończającej, uszlachetniającej lub cieplnej wyrobu gotowego;
  • organizowanie procesów technologicznych;
  • kontrolowanie jakości wykonywanej przez siebie pracy oraz przez podległych pracowników – ocena finalnego wyrobu lub usługi;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz utrzymanie go w stałej czystości.


Naukę w zawodzie grawera można rozpocząć po ukończeniu gimnazjum w tradycyjnym systemie rzemieślniczym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Do wykonywania pracy grawera-operatora urządzeń sterowanych komputerowo konieczne jest specjalistyczne przygotowanie lub ukończenie kursu operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz umiejętność biegłej obsługi komputera.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności