aplikacja Matura google play app store

Grabarz

wybrane grupy: zawody ogólne

Bierze udział w przygotowaniu ceremonii pogrzebowej, wykopuje i zakopuje nowy grób lub rozkopuje istniejący; wykonuje prace porządkowe związane z przygotowaniem grobu, przestawieniem płyty nagrobnej oraz usypaniem nagrobka.

Główne zadania:
  • omawianie szczegółów pochówku z rodziną zmarłego;
  • przygotowywanie wybranego wcześniej miejsca do pochówku, w tym:ręczne wykopanie dołu, wykonanie prac porządkowych związanych z przygotowaniem grobu, umocnienie ścian wykopu, przygotowanie trumny i pasów do jej opuszczania do wykopu i ułożenie mogiły;
  • odsuwanie i przenoszenie płyty pomnikowej w grobowcu rodzinnym;
  • rozkopywanie istniejącego grobu, wydobywanie zwłok i szczątków z grobu w celu przeniesienia ich i ponownego pochówku w tym samym lub w innym miejscu;
  • przenoszenie trumny w kondukcie pogrzebowym;
  • opuszczanie trumny do grobu z wykorzystaniem pasów, umocnienie i zasypanie grobu, przenoszenie na miejsce płyty nagrobnej, usypanie nagrobku ziemnego;
  • wykonywanie drobnych prac murarskich mających na celu zamknięcie grobu murowanego;
  • wykonywanie zadań zawodowych z wykorzystaniem odzieży ochronnej oraz przyjmowanie szczepień ochronnych;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
nadzorowanie prac podległych pracowników w przypadku pełnienia funkcji brygadzisty / kierownika zespołu grabarzy; przygotowywanie zwłok do pochówku, wykonywanie toalety pośmiertnej oraz zabiegów związanych z godnym przygotowaniem ciała do pochówku; zajmowanie się transportem zmarłych oraz organizacją i przeprowadzaniem konduktu pogrzebowego; układanie wieńców po ceremonii pogrzebowej; budowanie grobowców zgodnie z zamówieniem rodziny zmarłego; wykonywanie prac porządkowych, robót ogrodniczych i drobnych prac konserwatorskich na terenie cmentarza.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności