aplikacja Matura google play app store

Górnik eksploatacji otworowej

Kieruje procesami wydobywania, magazynowania i transportu ropy lub gazu, siarki, soli; obsługuje urządzenia wydobywcze ropy lub gazu: pompy, głowice wydobywcze, oddzielacze, aparaty wysokociśnieniowe, tłocznie ropne, oczyszczalniki i adsorbery; włącza i wyłącza odwierty, syfonuje odwierty i oddzielacze; dawkuje środki zabezpieczające przed tworzeniem się hydratów; prowadzi eksploatację siarki - otworową metodą podziemnego wytopu, lub eksploatację soli - metodą ługowania.

Główne zadania:
stawianie i składanie trójnogów i masztów nad odwiertem;
przygotowywanie urządzeń wyciągowych i wiertniczych do pracy w odwiercie; prowadzenie wyciągów samojezdnych na terenie obszaru górniczego;
zapuszczanie i wyciąganie pomp wgłębnych, odśrodkowych i wyporowych;
prowadzenie eksploatacji ropy lub gazu metodami wtórnymi przez zatłaczanie do złoża gazu, powietrza i wody;
opróżnianie odwaniaczy na trasach gazociągów, uzupełnianie metanolu w zbiornikach dawkujących;
włączanie i wyłączanie z eksploatacji odwiertów ropnych lub gazowych;
zwiększanie wydobycia ropy lub gazu przez: szczelinowanie, kwasowanie, hydroperforowanie, płukanie i cementowanie odwiertów;
przetłaczanie i oczyszczanie ropy lub gazu; regulowanie urządzeń tłocznych i oczyszczających;
obsługiwanie grup odwiertów i urządzeń kieratowych do pompowania ropy, urządzeń do rozdziału faz: gazu, ropy, wody;
syfonowanie odwiertów gazowych i opróżnianie oddzielaczy przy odwiertach;
dokonywanie pomiarów ilości wydobywanej ropy, gazu, wody i dokonywanie odczytów oraz rejestrowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych: analizatorów, manometrów, przepływomierzy, pływakowskazów, termometrów;
prowadzenie konserwacji ciśnieniowych urządzeń wydobywczych;
podłączanie i przełączanie instalacji uzbrojeniowej otworów eksploatacyjnych: rurociągów, armatury i przyrządów kontrolno-pomiarowych; usuwanie nieszczelności w instalacji;,br>regulowanie dopływu do otworów eksploatowanych mediów energetycznych: gorącej wody pod wysokim ciśnieniem, półsolanki, oleju, sprężonego powietrza;
kontrolowanie przebiegu topienia siarki lub ługowania solanki na podstawie ustaleń aparatury kontrolno-pomiarowej;
regulowanie wypływu siarki lub solanki i wody ze złoża;
sprawdzanie kierunku pędzenia ługu lub siarki chodnikami i komorami;
regulowanie zaworów wodnych, mierzenie stężenia solanki oraz kontrolowanie ciśnienia przepływu wody;
współpraca z obsługą zbiorników i pomp do siarki lub ługu;
wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz zabezpieczeń przeciwurazowych (np. osłon części ruchomych w maszynach).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności