aplikacja Matura google play app store

Gospodyni

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się prowadzeniem powierzonego gospodarstwa domowego, uczestniczy lub podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania gospodarstwa; organizuje i wykonuje prace związane z utrzymaniem higieny, żywieniem, wypoczynkiem; posługuje się sprzętem ręcznym i zmechanizowanym do utrzymania higieny pomieszczeń i wyposażenia; obsługuje urządzenia chłodnicze, grzewcze, pralnicze, kuchenne; korzysta z podręczników instruktażowych, np. w zakresie receptur przetwarzania żywności, wypieków, hodowli roślin oraz urządzenia i zagospodarowania przestrzennego gospodarstwa.

Główne zadania:
planowanie, organizowanie i wykonywanie prac związanych z utrzymaniem higieny lub żywieniem; gospodarowanie środkami finansowymi i zasobami materiałowymi;
podejmowanie decyzji w sprawach podziału środków finansowych;
wykonywanie prac porządkowych w domu i posesji, jak: pranie, pielęgnowanie kwiatów i upraw, konserwacja odzieży, urządzanie mieszkania, utrzymanie czystości pomieszczeń i wyposażenia;
układanie jadłospisów: normalnych, dietetycznych, okolicznościowych;
przygotowywanie potraw i napojów, dobieranie właściwego surowca, asortymentu potraw - pod względem wartości odżywczych, walorów estetycznych i smakowych;
porcjowanie, dekorowanie i wydawanie potraw;
przetwarzanie i magazynowanie środków żywności (przetwory warzywne, owocowe, mięsne);
obsługiwanie urządzeń pralniczych, chłodniczych, grzejnych, sprzętu kuchennego;
załatwianie spraw organizacyjno-administracyjnych, jak: zgłaszanie napraw, ustalanie terminów serwisowej obsługi, płacenie faktur, zakup biletów do kina, teatru, biletów autobusowych, kolejowych i in.;
w gospodarstwach powierzonych - wykonywanie obowiązków zleconych przez właściciela.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności