aplikacja Matura google play app store

Goniec

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za odbieranie i terminowe dostarczanie przesyłek, dokumentów i pism wewnątrz organizacji, do urzędów, firm i do osób fizycznych; planuje rozkład dnia pracy; prowadzi ewidencję dostarczanych przesyłek.

Główne zadania:
  • planowanie rozkładu dnia i trasy w zakresie kolejności doręczania przesyłek, dokumentów i pism;
  • odbieranie przesyłek, dokumentów i pism od nadawców lub z wyznaczonych punktów dystrybucji;
  • dostarczanie przesyłek, dokumentów i pism do urzędów, firm i osób fizycznych na wyznaczonym terenie, w tym dostarczanie przesyłek, dokumentów i pism w ramach jednego podmiotu (poczta wewnętrzna);
  • prowadzenie ewidencji dostarczonych przesyłek, dokumentów i pism
    w formie elektronicznej lub papierowej z wykorzystaniem odpowiednich druków lub sprzętu elektronicznego;
  • wykorzystywanie map i/lub urządzeń elektronicznych, m.in. komputera, telefonu, nawigacji GPS itp.;
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
wystawianie awizo w przypadku niezastania odbiorcy przesyłki; naliczanie opłat za przesyłkę.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności