aplikacja Matura google play app store

Główny technolog

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje, koordynuje i nadzoruje prace związane z opracowywaniem i wdrażaniem technologii wytwarzania wyrobów przemysłowych;
sprawuje nadzór technologiczny nad produkcją;
zarządza pracownikami działu technologicznego.

Główne zadania:
określanie i realizowanie strategii w zakresie rozwoju produktów i technologii z uwzględnieniem kosztów i efektywności produkcji;
zbieranie i analizowanie informacji na temat oczekiwań klientów i zapotrzebowania rynku;
poszukiwanie na rynku nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz inicjowanie ich wdrożenia;
projektowanie procesów technologicznych i opracowywanie dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem optymalizacji procesu produkcji;
sprawowanie nadzoru nad aktualnością i kompletnością dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej;
przeprowadzanie prób technologicznych, kreowanie nowych produktów;
wdrażanie nowych produktów, planowanie, projektowanie nowych linii montażowych lub produkcyjnych;
nadzór technologiczny nad kolejnymi fazami produkcji;
współpraca przy projektowaniu i wdrażaniu systemów jakości zgodnie z procedurami przyjętymi w firmie;
koordynowanie pracy działu technologicznego, organizacja pracy podległych pracowników i nadzór nad jej przebiegiem;
współpraca z innymi działami związanymi z procesem technologicznym i realizacją produkcji.

Zadania dodatkowe:
Brak


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności