aplikacja Matura google play app store

Giloszer szkła

wybrane grupy: zawody ogólne

Rytuje wyroby ze szkła gospodarczego za pomocą urządzeń giloszerskich lub pantografu, które następnie wytrawia w kwasach i oczyszcza z parafiny.

Główne zadania:
nakładanie parafiny na wyroby szklane przez zanurzenie w rozpuszczonej parafinie przeznaczonych do rytowania powierzchni;
rytowanie wyrobów określonym deseniem za pomocą pantografu lub urządzenia giloszerskiego;
układanie w koszach w uporządkowany sposób wyrobów rytowanych na pantografie lub urządzeniu giloszerskim;
sporządzanie mieszaniny kwasów fluorowodorowego i siarkowego o odpowiednim stężeniu i temperaturze;
wytrawianie w mieszaninie kwasów deseni rytowanych na wyrobach szklanych, a następnie płukanie ich w wodzie;
zmywanie parafiny po utrwaleniu deseni;
ocenianie jakości wykonanych wyrobów szklanych zdobionych;
czyszczenie i konserwowanie pantografu i urządzeń giloszerskich oraz usuwanie drobnych usterek;
porządkowanie i czyszczenie stanowiska pracy;
przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności