aplikacja Matura google play app store

Gemmolog

wybrane grupy: zawody ogólne

Identyfikuje, bada cechy jakościowe oraz wycenia kamienie szlachetne i jubilerskie.

Główne zadania:
przygotowanie stanowiska diagnostycznego do identyfikacji kamieni;
obsługiwanie urządzeń gemmologicznych przeznaczonych do badania minerałów oraz kamieni szlachetnych i jubilerskich,
kwalifikowanie kamieni według podziału: naturalny, syntetyczny, imitacja, naśladownictwo,
określanie cech jakościowych kamieni z uwzględnieniem: masy, barwy, czystości, proporcji, jakości szlifu,
wycena kamieni na podstawie stwierdzonych cech i stosowanych w obrocie kamieniami szlachetnymi i jubilerskimi cenników,
ocena przydatności kamieni do zastosowania w określonym wyrobie
ocena przydatności surowca (minerału) pod katem przydatności do obróbki jubilerskiej,
przygotowanie wyposażenia w zakresie stanowiska pracy (dobór materiałów, narzędzi, urządzeń).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności