aplikacja Matura google play app store

Garderobiana

wybrane grupy: zawody ogólne

Dostarcza aktorom kostiumy, zgodnie z potrzebami poszczególnych ról, pomaga w ich zakładaniu, wykonuje bieżącą konserwację, tj. drobne przeróbki i naprawy krawieckie, pierze bieliznę, prasuje oraz magazynuje powierzone elementy ubiorów.

Główne zadania:
dostarczanie kostiumów do garderób lub na miejsca gry aktorów w kompletach wg ustaleń scenograficznych i w czasie wymaganym organizacją pracy przy realizacji poszczególnych spektakli;
pomaganie przy wkładaniu lub zdejmowaniu kostiumu przez aktora, zwłaszcza gdy konstrukcja kostiumu wymaga np. zapinania z tyłu lub też upinania przypisanych mu ozdób;
dokonywanie oględzin stanu technicznego kostiumów i związanych z nimi bezpośrednio innych środków inscenizacji;
ekspediowanie i ponowne przyjmowanie kostiumów wywożonych np. do pralni lub w celu wypożyczenia;
wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, takich jak: czyszczenie, trzepanie elementów ubiorów podlegających szczególnym zabrudzeniom, pranie, suszenie i prasowanie części składowych kostiumów oraz czyszczenie obuwia z uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych;
w przypadkach nagłych zastępstw wykonywanie przeróbek i dopasowań kostiumowych dla nowych artystów;wykonywanie drobnych prac naprawczo-konserwacyjnych kostiumów, takich jak: zszywanie ręczne lub maszynowe, przyszywanie guzików, suwaków oraz wszelkich ozdób - zgodnie z wymogami scenograficznymi oraz reżyserskimi;
przygotowywanie powierzonych kostiumów i związanych z nimi innych środków inscenizacji do transportu, tj. spisywanie i pakowanie;
przechowywanie powierzonych kostiumów i związanych z nimi środków inscenizacji w podręcznym magazynie, prowadzenie książki ich ewidencji oraz wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem do eksploatacji nowych kostiumów lub oddawaniem do magazynów głównych kostiumów starych;
dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę pracy aktora i swoją, np. przez stosowanie odpowiednich dodatków krawieckich, stosowanie środków czystości nie powodujących podrażnień, uczuleń i uszkodzeń skóry oraz nie powodujących uszkodzeń samych kostiumów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności