aplikacja Matura google play app store

Garbarz skór bez włosa

Tag: garbarz
wybrane grupy: zawody ogólne

Garbarz skór bez włosa przygotowuje skóry do garbowania, garbuje i wykańcza według ich przeznaczenia.
Garbarz skór bez włosa jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy garbarza jest przetworzenie skóry surowej w skórę wyprawioną licową, inaczej skórę bez włosa. Garbarz skór bez włosa sortuje skóry surowe, dobiera w partie produkcyjne, konserwuje, magazynuje, wykonuje operacje technologiczne: rozmaczanie, wapnienie, odwapnianie, wytrawianie, piklowanie, garbowanie (mineralne, roślinne, żywicowe, kombinowane). Sortuje otrzymany półfabrykat w zależności od przeznaczenia: skóry na wierzchy obuwia, podszewki, odzież, galanterię, spodowe, tapicerkę meblową i samochodową, wyroby rymarskie. Odpowiedzialny jest za prawidłowe eksploatowanie i użytkowanie maszyn i urządzeń oraz kontrolowanie urządzeń sterowniczych procesu technologicznego.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • konserwowanie i magazynowanie skór surowych;
  • przygotowywanie skór bez włosa do wyprawy;
  • garbowanie i wstępne wykańczanie kąpielowe skór bez włosa;
  • wykańczanie właściwe skór bez włosa;
  • kontrolowanie jakości półfabrykatów i skór gotowych;
  • magazynowanie półfabrykatów skórzanych oraz skór gotowych.


Pracownik wykonujący zawód garbarza skór bez włosa winien posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe w kierunkach związanych z przemysłem skórzanym bądź uzyskać je w drodze kształcenia rzemieślniczego. Możliwe jest również szkolenie praktyczne na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Przydatna jest umiejętność obsługi komputera i stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywane zadania oraz znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) na poziomie podstawowym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności