aplikacja Matura google play app store

Fotoreporter

Wykonuje zdjęcia tematyczne, obrazujące najważniejsze i aktualne wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne, do serwisu prasowego dla agencji prasowych oraz wydawnictw periodycznych i codziennych.

Główne zadania:
- śledzenie informacji o aktualnych wydarzeniach w prasie, radiu i telewizji pod kątem ich wykorzystania w serwisach fotograficznych;
- zapoznawanie się z aktualnym planem imprez obsługiwanych przez agencje prasowe lub interesujących czasopisma i gazety codzienne zlecające tematy fotograficzne;
- uczestniczenie w posiedzeniach kolegium redakcyjnego i przyjmowanie zleceń na określony temat interesujący zleceniodawcę;
- samodzielne wyszukiwanie tematów fotograficznych, potencjalnie interesujących agencje prasowe, czasopisma, gazety codzienne;
- odbywanie podróży krajowych i zagranicznych w celu wykonania określonych tematów fotograficznych;
- wykonywanie zdjęć do reportaży z imprez i aktualnych wydarzeń na terenie, który obsługuje lub na którym dzieją się ciekawe wydarzenia;
- opisywanie na bieżąco wykonywanych zdjęć i przesyłanie ich z filmami do laboratorium agencji prasowej, redakcji wydawnictw periodycznych i codziennych lub innych zleceniodawców;
- konsultowanie z laboratorium fotograficznym sposobu wykonania odbitek fotograficznych;
- dokonywanie oceny wykonanych przez siebie lub innych fotoreporterów zdjęć;
- racjonalne gospodarowanie materiałami fotograficznymi, konserwowanie i dbałość o stan techniczny powierzonego lub własnego sprzętu fotograficznego;
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i śledzenie rozwoju techniki w zakresie fotografii oraz dziedziny, którą fotografuje;
- posługiwanie się nadajnikami telefoto, telefaksem bądź techniką komputerową przy przesyłaniu serwisów fotograficznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności