aplikacja Matura google play app store

Fotograf poligraficzny

Wykonuje fotokopie pism i druków, przygotowuje do reprodukcji oryginały zdjęć, prowadzi prace retuszerskie, wykorzystując w swojej pracy kamerę reprodukcyjną, kopiarkę stykową, procesor do obróbki filmów (maszyny wywołujące), skaner, densytometry, naświetlarki laserowe oraz filtry (błony, żelatyny lub płyny barwione).

Główne zadania:
przygotowywanie odczynników do wywoływania i utrwalania filmów;
wykonywanie pomiarów densytometrycznych;
wykonywanie zdjęć reklamowych i reportażowych na potrzeby druku;
sporządzanie negatywu, kopiowanie go na płytę cynkową, a następnie trawienie;
dobieranie rastrów (ich gęstości) w zależności od rodzaju papieru, farby i techniki druku, w tym również od typu maszyny drukującej;
sporządzanie wyciągów barwnych do reprodukcji wielobarwnych oryginałów;
posługiwanie się normami i instrukcjami dotyczącymi fotografii, chemigrafii i drukarskimi;
wykonywanie czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją używanego sprzętu;
ocenianie jakości wykonanej reprodukcji przeznaczonej do druku;
organizowanie stanowiska pracy, przy uwzględnieniu przepisów bhp i ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności