aplikacja Matura google play app store

Fotograf

Wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów - w atelier fotograficznym lub w plenerze - oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.

Główne zadania:
- wybór odpowiednich materiałów fotograficznych do wykonywanych zdjęć czarno-białych lub kolorowych;
- przygotowywanie atelier fotograficznego do wykonywania zdjęć: wybór pleneru lub innego pomieszczenia do zleconych prac fotograficznych;
- posługiwanie się różnymi typami aparatów fotograficznych, urządzeniami oświetlającymi i błyskowymi oraz światłomierzami przy wykonywaniu zdjęć;
- kopiowanie stykowo negatywów;
- obróbka negatywów i pozytywów oraz filmu odwracalnego (slajdów);
- przygotowywanie roztworów, obliczanie i sporządzanie receptur roztworów stosowanych w obróbce materiałów światłoczułych;
- sporządzanie odbitek i powiększeń wykonanych zdjęć;
- wykonywanie prac retuszerskich i wykończeniowych zdjęć;
- reprodukowanie zdjęć i fotograficznych dokumentów dzieł sztuki;
- prowadzenie dokumentacji materiałów fotograficznych; ustalanie i kontrolowanie norm zużycia materiałów;
- posługiwanie się powiększalnikami, kopiarką, obcinarkami, suszarkami i zegarami wyłącznikowymi;
- obsługiwanie maszyn wywołujących klisze rentgenowskie;
- obsługiwanie automatycznych wywoływarek negatywów oraz printerów pozytywowych (obsługa minilabów);
- skanowanie negatywów i obróbka komputerowa zdjęć;
- posługiwanie się komputerowymi programami fotograficznymi dla dalszego wykorzystywania zdjęć w poligrafii;
- dbałość o powierzony sprzęt;
- naprawianie i konserwowanie aparatów i urządzeń;
- kierowanie zespołem pracowników - ocenianie wykonanej przez nich pracy;
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie fotoreportaży dla agencji prasowych gazet i czasopism oraz osób prywatnych; - prowadzenie dokumentacji naukowej i technicznej wszelkiego rodzaju procesów technologicznych, maszyn i urządzeń; - świadczenie usług w kryminalistyce, medycynie, astronomii, fizyce jądrowej i innych dziedzinach nauki.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności