aplikacja Matura google play app store

Formowacz wyrobów ceramicznych

wybrane grupy: zawody ogólne

Formuje wyroby na toczku z masy porcelanowej, porcelitowej, fajansowej i kamionkowej: naczynia kamionkowe, osłony ogniotrwałe, izolatory niskiego i wysokiego napięcia, naczynia stołowe itp. oraz półfabrykaty, takie jak: kształtki, kamionkę kanalizacyjną, kształtowe płytki fajansowe i kamionkowe, osłony i kształtki ogniotrwałe, kamionkę kwasoodporną, a także ceramiczne półfabrykaty o skomplikowanych kształtach i dużych gabarytach.

Główne zadania:
wykonywanie według rysunków szablonów formierskich;
określanie przydatności używanych szablonów i przygotowywanie ich do pracy;
ocenianie jakości masy kamionkowej i ogniotrwałej oraz jej przydatności do formowania na podstawie cech zewnętrznych, takich jak: plastyczność, uziarnienie, wilgotność, barwa, brak zanieczyszczeń;
przygotowywanie ręczne masy kamionkowej lub ogniotrwałej przez cięcie jej na płaty o określonej grubości;
ustawianie i regulowanie toczka formierskiego, a w szczególności wrzeciona i głowicy toczka oraz szablonów, sprawdzanie prawidłowego działania toczka formierskiego;
badanie i określanie przydatności do pracy form, szczególnie gipsowych kilkuczęściowych, pod względem gładkości powierzchni, czystości i porowatości;
ocenianie przydatności mas formierskich pod względem plastyczności, wilgotności, odpowietrzenia, czystości itp.;
cięcie masy ceramicznej na płaty o odpowiedniej wielkości;
formowanie ozdób o wymaganej grubości i średnicy przez umiejętne posługiwanie się szablonem;
formowanie na toczku półfabrykatów porcelanowych, porcelitowych, fajansowych i kamionkowych, tj. naczyń, osłon ogniotrwałych, izolatorów niskiego i wysokiego napięcia, oraz klejenie poszczególnych części izolatorów i półfabrykatów o dużej trudności wykonania, takich jak półmiski, salaterki itp.;
formowanie półfabrykatów ręcznie bez użycia form lub przy użyciu form gipsowych na podstawie rysunku warsztatowego, takich wyrobów z kamionki kanalizacyjnej, jak: łuki, dwójniki, trójniki, odgałęzienia, kształtowe płytki kamionkowe, osłony i kształtki ogniotrwałe, oraz z kamionki kwasoodpornej, jak: krążki, płyty, podpory, zbiorniki, płuczki, turyle, wanny, dzwony destylacyjne, naczynia akumulatorowe, neutralizatory itp.;
wmontowywanie do półfabrykatów muf, tubusów itp. oraz umiejętne łączenie dużych płaszczyzn;
wykańczanie uformowanych półfabrykatów przez oczyszczanie, wyrównywanie powierzchni oraz dostosowywanie grubości ścianek do wymogów technicznych;
kontrolowanie grubości uformowanych półfabrykatów przez dokonywanie próbnych przekrojów i mierzenie grubości ścianek;
próbne formowanie nowych asortymentów i fasonów wyrobów;
kontrolowanie jakości uformowanych półfabrykatów oraz wykrywanie wad powstałych podczas formowania, klejenia, suszenia i zapobieganie ich powstawaniu;
czyszczenie i konserwowanie używanych form, narzędzi, przyrządów i urządzeń oraz usuwanie drobnych uszkodzeń.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności