aplikacja Matura google play app store

Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw

wybrane grupy: zawody ogólne

Formuje z różnych tworzyw na urządzeniach maszynowo-ręcznych (półautomatach) wyroby ortopedyczne takie jak protezy oraz elementy ortez (gorsetów, kołnierzy itp.).

Główne zadania:
 • ocenianie przydatności tworzyw termoplastycznych i innych do formowania wyrobów ortopedycznych;
 • sprawdzanie jakości narzędzi, form, przedform oraz narzędzi i urządzeń mechanicznych do formowania tworzyw;
 • opracowywanie dokumentacji technicznej wyrobów ortopedycznych oraz elementów z tworzyw;
 • wykonywanie i odczytywanie szkiców montażowych aparatów ortopedycznych;
 • uwzględnianie anatomii i fizjologii kończyn górnych i dolnych, schorzeń ortopedycznych i różnych rodzajów amputacji przy wykonywaniu
  i dopasowywaniu protez;
 • stosowanie zasad korekty zniekształceń we współpracy z lekarzem;
 • pobieranie miar na wszelkie wyroby ortopedyczne z tworzyw oraz wykonywanie form i modeli używanych podczas formowania wyrobów ortopedycznych;
 • formowanie wyrobów ortopedycznych według specyfikacji;
 • przymiarki wytworzonych wyrobów ortopedycznych;
 • ostateczne dopasowanie wyrobów ortopedycznych;
 • kontrolowanie jakości wyrobów ortopedycznych oraz podejmowanie środków zaradczych w przypadku odchyleń od norm jakościowych;
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń i narzędzi oraz dokonywanie ich drobnych napraw;
 • kosztorysowanie prac przy tworzeniu wyrobu ortopedycznego;
 • rozliczanie wykonanych prac;
 • organizowanie bezpiecznego procesu pracy na stanowiskach roboczych, przestrzeganie przepisów prawa (zarządzeń i instrukcji) bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji brygadzisty dla zespołu formowaczy ortopedycznych wyrobów z tworzyw; instruowanie pracowników zatrudnionych w zespole o sposobie wykonywania poszczególnych czynności.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności