aplikacja Matura google play app store

Fizjoterapeuta

Bada i leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi oraz sercowo-naczyniowymi i oddechowymi,klasyfikując pacjentów do leczenia fizjoterapeutycznego. Stosuje leczenie czynnościowe i fizykalne; podejmuje działania profilaktyczne dla zapobiegania, leczenia lub zmniejszenia objawów, zarówno chorób somatycznych, jak i psychicznych.

Główne zadania:
- Przeprowadzanie testów czynnościowych i fizykalnych określających sprawność ruchową pacjentów, w celu określenia zakresu fizjoterapii;
- wykonywanie lub nadzorowanie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i masażu;
- nawiązywanie kontaktu z chorym, w celu zapewnienia jego współpracy w zajęciach fizjoterapeutycznych;
- ustalanie indywidualnego programu ćwiczeń fizjoterapeutycznych odpowiednich dla danego schorzenia i stanu chorego;
- prowadzenie fizjoterapii przywracającej sprawność w chorobach zaburzających czynność układu ruchu (nerwowo-mięśniowo-szkieletowego);
- prowadzenie fizjoterapii i psychoterapii u osób po amputacji kończyn i zaopatrzonych w protezy;
- organizowanie i nadzorowanie terapii zajęciowej, przekwalifikowania zawodowego osób ze schorzeniami narządu ruchu i osób z protezowanymi kończynami oraz adaptacji do życia i pracy;
- prowadzenie dokumentacji ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych i ich wpływu na wydolność i sprawność ruchową pacjentów;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;wypisywaniu wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne (kule, laski, wózki, protezy);
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- kierowanie poradnią, zakładem rehabilitacji lub fizjoterapii; - dział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych, - prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności