aplikacja Matura google play app store

Filolog klasyczny

Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.

Główne zadania:
- analizowanie historii i kształtowania się języka łacińskiego i greckiego na przestrzeni dziejów;
- doradzanie w systemach klasyfikacji tych języków, gramatyce, słownikach i innych materiałach lub ich przygotowaniach;
- badanie literatury antycznej greckiej i rzymskiej w ich rozwoju historycznym;badanie elementów antycznych w literaturze i teatrze polskim;
- realizowanie programu nauczania z zakresu języka łacińskiego oraz greckiego w szkołach wyższych dla studentów wszystkich filologii, historii, prawa, medycyny;
- realizowanie programu nauczania z zakresu języka łacińskiego i greckiego w szkołach średnich ogólnokształcących;
- tłumaczenie z języka łacińskiego i greckiego na język polski, z zachowaniem prawidłowego znaczenia oryginału oraz z możliwie najdokładniejszym przeniesieniem frazeologii, terminologii, ducha i stylu prac literackich;
- opracowywanie materiałów dydaktycznych, podręczników i zestawów ćwiczeń do nauki języka łacińskiego i greckiego;
- opracowywanie metod zastosowania komputerów oraz innych środków technicznych dla zautomatyzowania oraz podniesienia szybkości i jakości tłumaczenia;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie biblioteki naukowej; - prowadzenie archiwum wydawnictw specjalistycznych; - pełnienie różnego rodzaju funkcji w instytucjach kulturalno-oświatowych (praca w kołach literackich, recytatorskich, teatralnych); - opracowywanie recenzji teatralnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności