aplikacja Matura google play app store

Filolog języka nowożytnego

Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.

Główne zadania:
- prowadzenie badań z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w określonej specjalności filologii;
- publikowanie wyników badań; opracowywanie programów i metodyki nauczania, podręczników i zestawów ćwiczeń do nauki języka obcego oraz słowników, z uwzględnieniem specyfiki języka polskiego;
- opracowywanie koncepcji nagrań dźwiękowych do ćwiczeń językowych i współpraca z lektorem i technikami przy ich nagrywaniu;
- opracowywanie i redagowanie artykułów w czasopismach oraz programów i audycji w radio i telewizji;
- popularyzowanie wiedzy o krajach i narodach - ich literaturze, kulturze, historii i językach;
- czytanie tekstów w języku obcym w radio i telewizji;
- tłumaczenie dzieł literatury na język polski oraz dzieł literatury polskiej na język obcy;
- opracowywanie filmów, list dialogowych i komentarzy filmowych, tłumaczonych z języka obcego na język polski;
- opracowywanie korespondencji o charakterze handlowym lub finansowym, przygotowywanie kontraktów oraz prowadzenie negocjacji handlowych i finansowych;
- wykonywanie obowiązków urzędniczych i organizacyjnych w ambasadach i przedstawicielstwach krajów danego języka;
- uczestniczenie w kongresach, konferencjach, seminariach i sympozjach poświęconych językowi obcemu.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach oraz na kursach językowych; - tłumaczenie żywej mowy na język polski na konferencjach i spotkaniach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności