aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista zdrowia środowiskowego

Odpowiada za wykonywanie badań dotyczących problemów zdrowia środowiskowego oraz dokonuje analizy w zakresie potencjalnych skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwe oddziaływanie środowiska; zajmuje się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych oraz podejmuje działania na rzecz współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego.

Główne zadania:
 • przeprowadzanie badań oraz pomiarów laboratoryjnych i terenowych w zakresie czynników środowiskowych wywołujących skutki zdrowotne oraz w obszarze wystąpienia potencjalnych zagrożeń zdrowia środowiskowego;
 • monitorowanie środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz dokonywanie oceny ich oddziaływania na środowisko i zdrowie;
 • charakteryzowanie i ocenianie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska przez związki chemiczne z grupy trucizn środowiskowych;
 • identyfikowanie przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia, w tym także opracowywanie opisów konkretnych przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia;
 • szacowanie i sporządzanie opisów / charakterystyki ryzyka w obszarze zdrowia środowiskowego;
 • identyfikowanie i rozwiązywanie indywidualnych i grupowych przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia, w tym szacowanie i sporządzanie opisów ryzyka i metod postępowania;
 • sporządzanie raportów dotyczących oceny zdrowotnej jakości środowiska naturalnego;
 • przygotowywanie komunikatów i informowanie społeczeństwa o ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia w obszarze zdrowia środowiskowego;
 • inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu zmniejszenie poziomu czynników szkodliwych w środowisku oraz prowadzenie akcji dotyczących promocji zdrowia środowiskowego w ramach programów promocji zdrowia oraz programów profilaktyki medycznej;
 • opracowywanie metod postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia w obszarze zdrowia środowiskowego;
 • sprawowanie funkcji doradcy i konsultanta w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, w tym przewidywanie skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwości środowiskowe oraz formułowanie zaleceń w zakresie działań zapobiegawczych i naprawczych;
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia;
 • współdziałanie z administracją państwową, w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną i organizacjami pozarządowymi w kształtowaniu polityki zdrowia środowiskowego.


Zadania dodatkowe:
przygotowywanie projektów inwestycyjnych z zakresu zdrowia środowiskowego zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej; inicjowanie, przygotowywanie, administrowanie i kierowanie pracą w projektach badawczych i wdrożeniowych z zakresu zdrowia środowiskowego oraz przy wdrażaniu planów działań na rzecz środowiska i zdrowia.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności