aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej

Odpowiada za wykonywanie badań w zakresie biotechnologii i mikrobiologii w przemyśle, laboratoriach kontroli leków i laboratoriach przemysłowych; podejmuje działania na rzecz zapewnienia prawidłowego procesu prowadzania badań biotechnologicznych i mikrobiologicznych leków z wykorzystaniem sprzętu badawczego oraz dzięki znajomości zagadnień fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków.

Główne zadania:
  • projektowanie procesów biotechnologicznych z uwzględnieniem ich aspektów technologicznych i elementów kontroli;
  • prowadzenie badań mikrobiologicznych i biotechnologicznych w przemyśle, laboratoriach kontroli leków i laboratoriach przemysłowych;
  • prowadzenie badań mikrobiologicznych leków oraz ujawnianie działań niepożądanych oraz interakcji lekowych;
  • prowadzenie badań w zakresie biotechnologii i kontroli procesów biotechnologicznych produkcji leków i różnego rodzaju innych biopreparatów, w tym specyficznych odczynników;
  • prowadzenie badań mikrobiologicznych w zakresie innych dyscyplin farmaceutycznych;
  • stosowanie metod i procesów biotechnologicznych do wytwarzania substancji farmakologicznie czynnych;
  • prowadzenie kontroli mikrobiologicznej procesów produkcji leków oraz w obszarze innych dyscyplin farmaceutycznych.


Zadania dodatkowe:
zarządzanie i kierowanie pracą w laboratoriach analitycznych wykonujących badania w zakresie biotechnologii i mikrobiologii w przemyśle, laboratoriach kontroli leków i innych laboratoriach przemysłowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności