aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista leku roślinnego

Odpowiada za przygotowanie, wytwarzanie i kontrolę jakości leku roślinnego; podejmuje działania na rzecz zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku roślinnego; sporządza wyciągi z surowców roślinnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych.

Główne zadania:
 • przygotowywanie, wytwarzanie i kontrolowanie jakości leku roślinnego w celu zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa jego stosowania;
 • projektowanie składu preparatu roślinnego o określonym działaniu;
 • określanie metodami makro- i mikroskopowymi tożsamość surowca roślinnego, w formie krojonej i sproszkowanej, w tym jako składnika mieszanki ziołowej i mieszaniny surowców sproszkowanych;
 • rozpoznawanie leczniczego surowca roślinnego i kwalifikowanie go do właściwej grupy botanicznej na podstawie jego cech morfologicznych i anatomicznych;
 • ocenianie jakości surowca roślinnego i jego wartości leczniczej oraz właściwości produktu roślinnego i właściwości aplikacyjnych;
 • opracowywanie optymalnych warunków hodowli kalusowej i zawiesinowej dla wybranych roślin leczniczych oraz pobieranie próby średniej do badań surowca roślinnego / leku i ustalanie toku badań;
 • sporządzanie wyciągów z surowca roślinnego z wykorzystaniem nowoczesnych technik ekstrakcyjnych (SFE, ASE) w skali laboratoryjnej i / lub przemysłowej oraz wyodrębnianie określonych zespołów związków farmakologicznie czynnych;
 • oczyszczanie i dokonywanie pełnej analizy uzyskanego wyciągu (z wykorzystaniem techniki SPE), zastosowania metod instrumentalnych i metod chromatograficznych (chromatografia cienkowarstwowa, LC, GC, HPLC, densytometria, atomowa spektrometria absorpcyjna w analizie leku);
 • prowadzanie badań i analiz fitochemicznych surowca roślinnego oraz określanie związku chemicznego lub grupy związków chemicznych występujących w tym surowcu;
 • przedstawianie sposobu wytwarzania produktu roślinnego i doradzanie właściwego sposób użycia, w zależności od postaci leku;
 • wykrywanie i kwalifikowanie substancji roślinnej do zgłoszenia do nadzoru farmaceutycznego w zakresie jej wad jakościowych;
 • udzielanie porad / informacji o leczniczym surowcu roślinnym, określanie jego składu chemicznego, właściwości leczniczych, działań ubocznych / niepożądanych i interakcji z innymi substancjami;
 • przeprowadzanie procedury standaryzacji leczniczego produktu roślinnego i opracowywanie wniosku o jego rejestrację, w tym także przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rejestracji leku;
 • przygotowywanie pełnej informacji o leku roślinnym, dopuszczonym do obrotu na rynku farmaceutycznym, z uwzględnieniem interakcji i działań niepożądanych.


Zadania dodatkowe:
zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności