aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej

Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej.

Główne zadania:
- przygotowywanie leków złożonych i prostych według wskazań lekarskich i zgodnie z zasadami receptury zawartej w Farmakopei, z zachowaniem zasad dobrej praktyki aptecznej;
- kontrolowanie zgodności terapeutycznej i farmakochemicznej składników leków złożonych i zaleconego przez lekarza dawkowania,
- sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego, leków do żywienia dojelitowego,
- wytwarzanie płynów infuzyjnych,przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych,organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne,przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej,
- udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
- udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala,udział w racjonalizacji farmakoterapii,współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu,
- prowadzenie ewidencji wydawanych leków, zwłaszcza środków silnie działających i odurzających,
- kontrolowanie terminów ważności leków przechowywanych w aptece, wymiana leków przeterminowanych bądź wycofanych z obrotu,
-organizacja pracy w aptece lub w dziale farmacji szpitalnej, planowanie dyżurów, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc przechowywania leków silnie działających i środków odurzających i inne czynności fachowe, ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie ewidencji próbek do badań klinicznych, - prowadzenie ewidencji uzyskiwanych darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych, - ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej na oddziały oraz dla pacjenta, - opracowywanie informacji o lekach,kierowanie apteką (szpitalną lub otwartą), działem farmacji szpitalnej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności