aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej

Wykonuje badania i przeprowadza ocenę działania leków w ustroju, prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych; informuje i sprawuje doradztwo w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom jatrogennym.

Główne zadania:
- badanie losów (metabolizmu) leków w ustroju, a co za tym idzie, badanie obecności i stężenia leków w płynach ustrojowych i oznaczanie farmakodynamiki i dostępności biologicznej leków za pomocą odpowiedniej aparatury i odczynników;
- badanie wpływu leków na czynność narządów i układów;
- monitorowanie leczenia farmakologicznego na podstawie pomiarów stężenia leków we krwi i płynach ustrojowych;
- ocenę działań ubocznych i toksycznych środków farmakologicznych;
- gromadzenie i udostępnianie informacji o dostępności biologicznej leków, dawkowaniu, kumulacji, interakcjach między lekami, objawach ubocznych i toksycznych i innych następstwach farmakoterapii;
- konsultowanie chorych, u których zaistniały problemy farmakoterapeutyczne;
- monitorowanie terapii klinicznej na podstawie pomiarów stężenia leku we krwi i płynach ustrojowych;
- uczestniczenie (wspólnie z lekarzami) w badaniu działania nowych leków wprowadzanych do lecznictwa;
- udostępnianie informacji o dawkowaniu, interakcjach między lekami, dostępności biologicznej, kumulacji, eliminacji z ustroju, możliwych objawach ubocznych i toksycznych, sposobie wprowadzania, przechowywaniu, trwałości i innych cechach leków;
- gromadzenie dokumentacji do celów naukowych, informacyjnych, zaopatrzeniowych i innych;
- uczestniczenie w działalności na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jatrogennym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Zadania dodatkowe:
- uczestniczenie w badaniach nowych leków, wprowadzanych do lecznictwa; - opracowywanie informacje o lekach;branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników. - opracowywanie technologii produkcji leków i nadzorowanie ich wytwarzania; - kierowanie pracownią farmacji klinicznej, punktem informacji o lekach, pracownią farmakologii lub równorzędnymi placówkami; - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej; - branie udziału w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności