aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista bromatologii

Wykonuje badania i przeprowadza ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa żywności, sposobu żywienia i stanu odżywiania; podejmuje działania w zakresie określenia źródeł zatruć pokarmowych; odpowiada za ocenę żywności i stanu żywienia w procesie prowadzonego procesu badawczego.

Główne zadania:
  • przeprowadzanie badań w zakresie jakości zdrowotnej żywności zgodnie z obowiązującymi normami oraz dokonywanie ilościowego oznaczania składu chemicznego żywności;
  • kontrolowanie i dokonywanie oceny wartości odżywczej żywności, jakości zdrowotnej substancji celowo dodawanych do żywności oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności, jakości zdrowotnej opakowań żywności, sposobu żywienia oraz prawidłowości dziennej racji pokarmowej;
  • dokonywanie oceny zagrożeń wynikających z niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności oraz wpływu zanieczyszczeń obecnych w żywności na organizm ludzki;
  • określanie źródła zatrucia pokarmowego na podstawie danych badań mikrobiologicznych i chemicznych, w tym przeprowadzanie dochodzenia sanitarno-epidemiologicznego zatruć pokarmowych;
  • identyfikowanie skutków zmiany dostępności farmaceutycznej i biologicznej leków w wyniku spożywania określonych produktów spożywczych;
  • identyfikowanie szkodników występujących w żywności;
  • prowadzenie poradnictwa w zakresie prawidłowego żywienia, w tym także wyjaśnianie zasad i roli prawidłowego żywienia w profilaktyce metabolicznych chorób niezakaźnych oraz znaczenia wody w żywieniu i wód mineralnych w lecznictwie;
  • udzielanie porad w zakresie interakcji leków z żywnością oraz stosowaniu suplementów diety i preparatów żywieniowych;
  • dokonywanie oceny sposobu żywienia w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię oraz podstawowe składniki odżywcze;
  • przygotowywanie ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa żywności, sposobu żywienia i stanu odżywiania.


Zadania dodatkowe:
zarządzanie i administrowanie różnego typu placówkami zajmującymi się oceną żywności i żywienia w tym jednostkami badawczymi, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w laboratoriach kontrolnych zakładów produkujących, przetwarzających żywność w tym żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego i medycznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności