aplikacja Matura google play app store

Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej

Wykonuje badania i przeprowadza ocenę jakości produktów leczniczych, w tym prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych leków; informuje i doradza w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji z innymi lekami; podejmuje działania w zakresie monitorowania i kontrolowania działań niepożądanych leków.

Główne zadania:
 • wykonywanie badań i ekspertyz w zakresie dotyczącym jakości produktów leczniczych, w tym badań analitycznych wymaganych w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego i wydawania opinii dla organów administracji państwowej i sądownictwa;
 • wykonywanie badań analitycznych surowców farmaceutycznych, fizykochemicznych materiałów wyjściowych i produktów leczniczych, dostępności farmaceutycznej i biologicznej leków;
 • przeprowadzanie analizy farmakokinetycznej preparatów farmaceutycznych i substancji pomocniczych metodami analizy klasycznej i instrumentalnej oraz dokonywanie oceny otrzymanych wyników;
 • zapobieganie interakcjom w fazie farmakokinetycznej;
 • dokonywanie oceny biofarmaceutycznej leku;
 • monitorowanie działań niepożądanych leków;
 • przeprowadzanie badań uwalniania z doustnych postaci leku, w celu wykazania podobieństwa różnych produktów leczniczych;
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) i \ lub Dobrą Praktyką Laboratoryjną (ang. Good Laboboratory Practice, GLP) i obowiązującymi procedurami w tym zakresie;
 • kontrolowanie jakości surowców farmaceutycznych używanych do wytwarzania produktów leczniczych, produktów pośrednich używanych w procesie wytwarzania produktu leczniczego oraz gotowych produktów leczniczych;
 • opracowywanie i wdrażanie metod analitycznych, walidacja i transfer metod analitycznych;
 • sporządzanie leków recepturowych i aptecznych.


Zadania dodatkowe:
zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników; kierowanie laboratorium kontroli jakości leków i innym laboratorium wykonującym badania w zakresie analizy leków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności