aplikacja Matura google play app store

Formowacz wyrobów szklanych

wybrane grupy: zawody ogólne

Formuje z masy szklanej na urządzeniach maszynowo-ręcznych (półautomatach) wyroby o różnych kształtach i wielkościach, jak: butelki, słoiki, opakowania do specyfików, drobne wyroby galanteryjne; organizuje pracę w zespole oraz konserwuje podstawowe narzędzia pracy.

Główne zadania:
ocena przydatności masy szklanej do formowania wyrobów;
sprawdzanie jakości narzędzi, form, przedform szklarskich oraz narzędzi i urządzeń mechanicznych do formowania szkła;
instruowanie pracowników zatrudnionych w zespole o sposobie wykonywania poszczególnych czynności;
nabieranie masy szklanej na nabierak w ilości potrzebnej do formowania wyrobów;
podawanie masy szklanej do przedformy;
ucinanie odpowiedniej ilości szkła w zależności od wielkości produkowanego asortymentu;
formowanie ustnika bądź obrzeża produkowanych wyrobów;
wydmuchiwanie w przedformie bańki szklanej;
regulowanie dopływu sprężonego i tłoczącego powietrza do przedformy;
ocena jakościowa produkowanych przez zespół wyrobów oraz podejmowanie środków zaradczych w przypadku odchyleń od norm jakościowych;
organizowanie bezpiecznego procesu pracy na stanowiskach roboczych, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń i narzędzi oraz dokonywanie drobnych napraw.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności