aplikacja Matura google play app store

Elektroradiolog

Sprawuje kontrolę i obsługuje aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu); ocenia zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowuje je do konsultacji przez lekarza.

Główne zadania:
  • przygotowanie sprzętu i pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, w pracowniach EKG, EEG, EMG oraz fizjologii klinicznej;
  • wykonywanie, samodzielnie lub w zespole, badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego i ultradźwięków;
  • stosowanie medycznej aparatury medycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektrokardiografii, elektroencefalografii, fizjologii układu oddechowego, audiometrii itp.;
  • przewidywanie i zapobieganie skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego;
  • przygotowywania wyników badań radiologicznych do konsultacji przez lekarza;
  • przestrzeganie procedur radiologicznych, procedur badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej;
  • obsługa aparatury medycznej przy współpracy z zespołem chirurgicznym na sali operacyjnej podczas zabiegów operacyjnych (np. ortopedycznych) oraz uczestnictwo w badaniach naczyniowych;
  • zapoznawanie się z wynikami badań, nowymi technikami diagnostycznymi oraz terapeutycznymi z dziedziny radioterapii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii, medycyny nuklearnej, dozymetrii, obrazowania piersi, radiologii interwencyjnej oraz pediatrycznej;
  • uczestniczenie w szkoleniach, seminariach, wykładach, konferencjach, warsztatach, targach medycznych i innych przedsięwzięciach naukowych.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej; świadczenie usług doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności