aplikacja Matura google play app store

Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Instaluje, a także montuje i demontuje różne urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego: sprzęt zmechanizowany, chłodziarki, urządzenia grzejne, klimatyzacyjne i sprzęt oświetleniowy, wykorzystując narzędzia elektromonterskie, ślusarskie, elektronarzędzia oraz podstawowe mierniki elektryczne, w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.

Główne zadania:
montaż i demontaż urządzeń elektromechanicznych oraz instalacji elektrycznych w celu przeprowadzania napraw, konserwacji lub zainstalowania elektrycznych urządzeń nieprzenośnych w gospodarstwach domowych i wiejskich;
diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń oraz konserwowanie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
organizowanie stanowisk pracy w różnych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej, optymalnego doboru narzędzi i materiałów;
wykonywanie przeglądów i remontów różnego typu silników elektrycznych bardzo małej i małej mocy: wymiana szczotek, przetaczanie komutatora, smarowanie łożysk lub przezwajanie, wymiana łożysk itp.;,br>obróbka ręczna lub mechaniczna elementów nietypowych, z uwzględnieniem opłacalności napraw;
wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych oraz połączeń elektrycznych rozłącznych i nierozłącznych wewnątrz urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, a także kontrola stanu połączeń elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych, rezystancji, napięcia;
wykonywanie elementów i podzespołów mechanicznych z metalu i tworzyw sztucznych do zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego;
wykonywanie elementów grzejnych, czujników stanu, aparatów elektrycznych niskiego napięcia, różnego typu łączników i innych elementów elektrotechnicznych stosowanych w elektrycznych urządzeniach gospodarstwa domowego;
obsługiwanie prostych obrabiarek oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji precyzyjnych elementów mechanicznych, konstrukcji nośnych i obudów, np. toczenie wałków, zgrzewanie blach, szlifowanie;
dokonywanie kalkulacji kosztów napraw;
wykonywanie różnych regulacji elektromechanicznych oraz obsługa pełnego asortymentu wyrobów elektrycznych i instruowanie klientów o zasadach ich eksploatacji.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie prac montażowych o charakterze elektromechanicznym drobnych urządzeń, np. montowanie silników elektrycznych, chłodziarek, automatów pralniczych, robotów kuchennych itp., w różnego typu zakładach specjalizujących się w określonym typie wyrobów; wykonywanie elektrycznych instalacji mieszkaniowych, a także bardziej złożonych instalacji przemysłowych, po dodatkowym przeszkoleniu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności