aplikacja Matura google play app store

Elektromechanik

Instaluje, montuje, demontuje i naprawia urządzenia elektryczne takie jak: sprzęt zmechanizowany, chłodziarki, urządzenia grzejne, klimatyzacyjne i sprzęt oświetleniowy, wykorzystując narzędzia elektromonterskie, ślusarskie, elektronarzędzia oraz podstawowe mierniki elektryczne; przeprowadza diagnozowanie stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.

Główne zadania:
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
  i elektromechanicznych oraz instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowanie układów zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywanie elementów i podzespołów mechanicznych z metalu i tworzyw sztucznych;
 • wykonywanie elementów grzejnych, czujników stanu, aparatów elektrycznych niskiego napięcia, różnego typu łączników i innych elementów elektrotechnicznych stosowanych w urządzeniach elektrycznych;
 • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz połączeń elektrycznych rozłącznych i nierozłącznych wewnątrz urządzeń elektrycznych, kontrolowanie stanu połączeń elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych i pomiarów rezystancji, napięcia i innych wartości fizycznych;
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 • obsługiwanie obrabiarek oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji elementów mechanicznych, konstrukcji nośnych i obudów;
 • wykonywanie pomiarów parametrów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń oraz konserwowanie sprzętu, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • wykonywanie regulacji elektromechanicznych oraz obsługiwanie pełnego asortymentu wyrobów elektrycznych i instruowanie użytkowników
  o zasadach ich eksploatacji;
 • organizowanie stanowisk pracy w różnych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej oraz optymalnego doboru narzędzi i materiałów;
 • dokonywanie kalkulacji kosztów napraw;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa energetycznego, ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie elektrotechniki i elektromechaniki.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności