aplikacja Matura google play app store

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Elektroenergetyk elektrowni cieplnych obsługuje, naprawia i konserwuje urządzenia elektroenergetyczne.
Zadaniem elektroenergetyka elektrowni cieplnych jest zapewnienie ciągłości pracy elektrowni. Do jego obowiązków należy monitorowanie stanu urządzeń elektrowni m.in: transformatorów, generatorów, instalacji oświetlenia i sygnalizacji. Elektroenergetyk elektrowni cieplnych odpowiada za prawidłowe działanie urządzeń pomocniczych elektrowni (napędów elektrycznych pomp, wentylatorów, młynów, baterii akumulatorowych, układów sprężonego powietrza, modułów zasilania rezerwowego itp.). Ponadto elektroenergetyk elektrowni cieplnych wykonuje prace konserwacyjno-remontowe urządzeń elektrycznych w ruchu i podczas postoju. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych (oporności izolacji, poboru prądu i mocy) i nieelektrycznych (ciśnienia, temperatury). W przypadku awarii elektroenergetyk elektrowni cieplnych lokalizuje, określa przyczyny i usuwa jej skutki. Wykonuje również proste prace ogólnobudowlane związane z realizacją zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych oraz montaż nowych instalacji na podstawie dokumentacji technicznej. Elektroenergetyk elektrowni cieplnych prowadzi także nadzór nad pracą innych wykonawców. W procedurach ruchowych zakładu przekazuje urządzenia i instalacje na poszczególnych zmianach, prowadzi książki raportów.

Główne zadania:
  • bieżące monitorowanie stanu urządzeń elektroenergetycznych;
  • wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń elektrycznych w ruchu;
  • wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych urządzeń elektrycznych na postoju;
  • wykonywanie pomiarów elektrycznych: oporności izolacji, poboru prądu i mocy;
  • ustalanie przyczyn awarii, lokalizowanie i usuwanie usterek;
  • przekazywanie urządzeń i instalacji na poszczególnych zmianach;
  • wykonywanie przełączeń ruchowych w rozdzielniach wysokiego i niskiego napięcia;
  • przygotowywanie miejsc pracy i dopuszczanie do pracy brygad remontowych (na polecenia ustne, pisemne);
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Pracodawcy zatrudniają na stanowisku elektroenergetyka elektrowni cieplnych osoby posiadające wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektroenergetyka lub energetyka, np. w zawodzie 311307 Technik energetyk. Do podjęcia pracy w zawodzie elektroenergetyka elektrowni cieplnych niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności