dlamaturzysty.info

Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje wysyłkę towaru do nabywcy: kompletuje i przygotowuje produkt zamówiony drogą pocztową i internetową.

Główne zadania:
dokładne sprawdzanie zamówienia nabywcy z punktu widzenia możliwości jego realizacji;
prowadzenie ewidencji zamówień;
ustalanie kolejności przesyłek;
kompletowanie zamówień, sprawdzanie przygotowanej przesyłki pod względem zgodności z zamówieniem;
pakowanie zamówionego produktu i przygotowywanie go do wysyłki;
prowadzenie dokumentacji wysyłki towaru;
sporządzanie i ewidencja rachunków za przesłane towary.

Zadania dodatkowe:
wysyłanie ulotek, folderów itp., zachęcających nabywców do dalszej współpracy; wysyłanie ofert nowych produktów (katalogi) do potencjalnych odbiorców; prowadzenie banku informacji o odbiorcach oraz aktualizowanie posiadanych informacji; kontrolowanie opłat pocztowych za przesyłki pod względem ich aktualności; wykonywanie prac związanych z załatwianiem reklamacji nabywców.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności