aplikacja Matura google play app store

Ekonometryk

Zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych na podstawie pozyskanych wiarygodnych danych - najczęściej pochodzących z obserwacji statystycznej; analizuje relacje dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych w aspekcie technicznym mikro- i makroekonomicznym, statystycznym i dynamicznym oraz tożsamościowym i instytucjonalnym; przeprowadza obliczenia efektywności procesów gospodarczych.

Główne zadania:
- analiza sytuacji danego podmiotu lub przedmiotu gospodarczego i sformułowanie problemu oraz dokonanie konstrukcji lub wyboru modelu ekonometrycznego;
- określanie parametrów modelu - zbieranie materiałów statystycznych;
- sprawdzanie stopnia zgodności modelu z opisywaną przezeń rzeczywistością - dobór testów weryfikujących i określających ryzyko błędu;
- analiza i wnioskowanie zgodnie ze zweryfikowanym modelem - przeprowadzanie symulacji i opracowywanie rekomendacji , ekspertyzy;
- analiza problemów produkcji, marketingu, cen, handlu zagranicznego, zatrudnienia, wydajności pracy, płac, konsumpcji, trendów dochodu itd.

Zadania dodatkowe:
- sprawowanie funkcji doradczych; - praca przy tworzeniu programów komputerowych dla przedsiębiorstw, instytucji; - prowadzenie prac naukowo-badawczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności