aplikacja Matura google play app store

Dziennikarz

Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.

Główne zadania:
- zbieranie i przekazywanie informacji i wiadomości o faktach, wydarzeniach, poglądach i opiniach interesujących opinię publiczną;
- opracowywanie, selekcja i redagowanie tekstów;
- utrzymywanie kontaktu z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego;
- przeprowadzanie rozmów i wywiadów i opracowywanie ich w formie gotowej do publikacji;
- adiustacja tekstów przeznaczonych do publikacji;
- opracowywanie depesz agencyjnych i innych materiałów do publikacji;
- opracowywanie koncepcji lub linii programowej środków masowego przekazu;
- współpraca z grafikami, fotoreporterami i działem technicznym, w celu nadania odpowiedniego kształtu graficznego i wizualnego materiałom przeznaczonym do publikacji;
- utrzymywanie kontaktu z odbiorcami (czytelnikami, słuchaczami), w celu poznania ich zainteresowań i opinii lub wpływania na nią;
- uczestniczenie w dialogu społecznym na ważne i aktualne tematy, kształtowanie postaw sprzyjających przestrzeganiu demokratycznych reguł życia społecznego i politycznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności