aplikacja Matura google play app store

Dyżurny ruchu

wybrane grupy: zawody ogólne

Organizuje, prowadzi i nadzoruje pracę stacji o różnym natężeniu ruchu pociągów osobowych, towarowych, pracę rozrządową i manewrową w obrębie tej stacji, wykorzystując przy tym środki i urządzenia techniczne sterowania ruchem pociągów, łączności i taboru kolejowego.

Główne zadania:
prowadzenie ruchu pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji;
obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, służących do przygotowania dróg przebiegu dla pociągów;
posługiwanie się środkami łączności przy wykonywaniu pracy;
nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic;
koordynowanie pracy manewrowej na stacji;
prowadzenie i nadzorowanie pracy na stacji rozrządowej;
nadzorowanie pracy związanej z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów;
wykorzystywanie pojazdów trakcyjnych w pracy manewrowej i obsłudze bocznic;
prowadzenie dokumentacji ruchu pociągów w obrębie stacji;
koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie stacji;
posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu pociągów, pracy manewrowej i rozrządowej;
przestrzeganie regulaminu technicznego stacji oraz procesów technologicznych prowadzonych prac;
zapewnianie bezpiecznych warunków pracy podległym zespołom pracowniczym;
współdziałanie z różnymi posterunkami w rejonie stacji i dyspozyturą rejonową w zakresie organizacji przewozów.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności