dlamaturzysty.info

Dyspozytor radiotaxi

wybrane grupy: zawody ogólne

Przyjmuje zlecenia telefoniczne i internetowe od klientów na transport pasażerów; wysyła zlecenia do kierowców za pomocą różnych kanałów komunikacji; kontaktuje się z klientami i kierowcami; monitoruje pracę kierowców.

Główne zadania:
  • obsługiwanie klientów składających zlecenia telefoniczne i internetowe na transport pasażerów, w tym m.in. odbieranie połączeń, wprowadzanie zleceń do systemu, sprawdzanie dostępności i czasu dotarcia kierowcy do miejsca wskazanego przez klienta oraz rozpatrywanie reklamacji dotyczących zleceń;
  • wysyłanie przyjętych zleceń do kierowców za pomocą oprogramowania komputerowego wspierającego pracę dyspozytora;
  • obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych, w tym komputera
    i telefonu;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
obsługiwanie klientów w języku obcym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności